رویه ارسال سفارش

موستیک شاپ در شهر اهواز و برخی از شهرستان های خوزستان اقدام به تحویل فوری سفارشات نموده است.

موستیک شاپ در استان ها و شهرهای دیگر سفارشات را بوسیله اداره پست مرکزی ارسال خواهد کرد و طبیعی است که سفارشات بسته به محل ۳ الی ۶ روز کاری زمان خواهد برد.