رویه ارسال سفارش

موستیک در شهر اهواز و برخی از شهرستان های خوزستان اقدام به تحویل فوری سفارشات نموده است.

موستیک در استان ها و شهرهای دیگر سفارشات را بوسیله شرکت تیپاکس و اداره پست به صورت پیشتاز و سفارشی ارسال خواهد کرد و طبیعی است که سفارشات بسته به محل 2 الی 6 روز کاری زمان خواهد برد.